088-4723400 info@uninova.nl

Zaaksysteem VisieDosis van Uninova

Gebruiksgemak, simpel én met processen die zijn afgestemd op de taken en de behoeften van uw organisatie.

Flexibele inrichting

Zaakgericht werken is een werkwijze, slechts een manier van werken, die tevens toepasbaar is binnen één van onze VisieDosis-modules. Iedereen die er bij u mee werkt, profiteert van ons maatwerk bij de inrichting van VisieDosis, afgestemd op de taken en de behoeften van uw organisatie! Dat resulteert voor de gebruiker in eenvoud en gebruiksgemak. Niet onze applicatie is leidend, maar de flexibele inrichting en makkelijke aanpassing ervan. Steeds maar weer. Een enorm voordeel. U blijft werken volgens de behoeften van uw organisatie, zeker in tijden waarin er veel van het aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden wordt gevraagd van bedrijven. Met VisieDosis bent u strategisch extra wendbaar, want ook VisieDosis beweegt mee.

Waarom?

Zaakgericht werken zorgt voor standaardisatie en uniformiteit bij de verwerking van informatie. In combinatie met een zaaksysteem is het doel de klant optimaal van dienst te zijn. Het zaaksysteem binnen VisieDosis is daarbij een oplossing en een standaard in de automatisering. Eventueel met de inzet van Office 365 in combinatie met SharePoint.

VisieDosis is een informatiebeheersysteem dat het zaakgericht werken ondersteunt met een volledig zaaksysteem, een documentmanagementsysteem en een recordmanagementmodule. Uniek omdat het geheel integraal wordt aangeboden.

SharePoint is daarbij een ideaal platform om de content te managen binnen uw organisatie. Uw medewerkers werken online binnen de Office 365-omgeving waar ook SharePoint deel van uitmaakt. Het platform dient om technisch samen te werken aan de afhandeling van zaken met bijbehorende zaakdossiers. Het bijbehorende informatiebeheer wordt niet zichtbaar, onder water, automatisch verzorgd en opgeslagen in het zaaksysteem  VisieDosis. Naast andere onderdelen wordt informatiebeheer als een totaalpakket in al zijn aspecten verzorgd.

Deze innovatieve oplossing – met een minimaal aantal handelingen voor de gebruiker – is ontwikkeld vanuit praktijkervaring met als gevolg een zo pragmatisch mogelijk concept voor het opslaan en delen van informatie. Daarnaast wordt de vindbaarheid, authenticiteit en betrouwbaarheid van de informatie geheel geborgd.

Alle toepassingen zijn volledig geïntegreerd en op elkaar afgestemd. Op basis van zaaktypen – processen – wordt informatie uniform en fraai visueel weergegeven in een organisatiespecifieke interface. De interface wordt volledig afgestemd met en op de organisatie en de informatie is op elk device, ook een mobiel apparaat, te raadplegen of te bewerken.

Digitaal en projectmatig werken

Het zaaksysteem van VisieDosis is eenvoudig in gebruik en is een oplossing voor digitaal, zaakgericht en projectmatig samenwerken. Documenten en mailwisselingen zijn beschikbaar op één platform. Op basis van een gezamenlijk op te stellen informatiestructuurplan zijn zaaktypen bepalend voor een systeeminrichting zoals SharePoint. Aan de hand van deze processen wordt het voor iedere medewerker inzichtelijk waar zijn zaakdossiers worden opgeslagen of terug te vinden zijn.

De voordelen van een zaaksysteem en zaakgericht werken in combinatie met VisieDosis zijn:

  • verbeterde dienstverlening: hogere efficiency van processen
  • kwaliteitsverbetering: verbeteren en vereenvoudigen van de informatievoorziening
  • compliant: voldoen aan wettelijke eisen zoals Archiefwet, AVG en Woo
  • management: sturen op processen is mogelijk
  • selectie: bewaren of vernietigen afgestemd op producten en resultaten