088-4723400 info@uninova.nl

Out-of-the-box software

VisieDosis is een informatiebeheersysteem dat bestaat uit verschillende tools. Met het informatiebeheersysteem, een All-in-One systeem, wordt de opslag van informatie en het  informatiebeheer volledig geïntegreerd verzorgd.

Gebruiksvriendelijk

VisieDosis is een vernieuwend en gebruiksvriendelijk product waarmee u direct aan de slag kunt. Zonder veel moeite staan al uw documenten in de juiste map.
Slim inrichten betekent dat u in VisieDosis documenten op een eenduidige wijze opslaat en archiveert. Hiermee wordt de wijze van archivering in de organisatie en haar werkprocessen ondersteund in plaats van andersom, working by design. De informatiestructuur en opzet daarvan bepaalt uw organisatie, zodat de opzet van de structuur aansluit bij de taken van uw organisatie.
De techniek maakt dit mogelijk door het op flexibele wijze toepassen van metadata in zowel VisieDosis als in SharePoint. Bij het ontwerp konden we aan een zogenaamd trilemma niet zomaar voorbij gaan. De applicatie moet duurzaam en toekomstbestendig ingezet kunnen worden. En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, de duurzaam te bewaren documenten veilig kunnen archiveren. Met daarbij de actuele metadata ten behoeve van een eventuele overdracht naar een e-depot.
Flexibiliteit bleek en blijkt dé oplossing te zijn voor dit trilemma.