088-4723400 info@uninova.nl

Informatiebeheer

Uninova is specialist in het aanbrengen van structuur bij het digitaal opslaan van informatie. Het invoeren van een volledig digitale documentenhuishouding kan een flinke omslag voor uw organisatie betekenen. Wij verzorgen de implementatie van digitaal werken en stemmen de informatiestructuur af op uw documentstromen. Daardoor blijft de impact van de omslag naar digitaal werken beperkt. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient. Met onze kennis en ervaring richten wij uw informatiestructuur en het informatiebeheer zó in dat ze precies aansluiten bij hoe uw organisatie werkt en in elkaar zit.

Recordmanagement

Recordmanagement oftewel informatiebeheer betekent het inrichten en beheren van uw informatie. Concreet: te bewaren informatie moet u opslaan, bewaren, beheren, ontsluiten en kunnen leveren. En: waar nodig moet informatie verplaatst, overgedragen, verwijderd of vernietigd kunnen worden. Een niet alledaagse taak waar niet alle organisaties standaard voor toegerust zijn.

Wij kunnen u daarin ontzorgen en u kunt het beheer van uw informatie eventueel uitbesteden.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteits- management

Elke organisatie stelt kwaliteitseisen aan informatie- en archiefmanagement dat in overeenstemming is met haar verantwoordelijkheden en uitvoering van taken. Wij kunnen uw informatiebeheer volgens die eisen inrichten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aan de hand van een normenkader en een controleprotocol toetsen we of het informatiebeheer voldoet aan de eisen voor bewaren, leveren, beveiligen en verwijderen van informatie. De medewerkers van Uninova zijn opgeleid en hebben ervaring in het verzorgen van kwaliteitsmanagement op het gebied van informatiebeheer. Ook verzorgen wij documenten zoals een handboek voor vervanging en een kwaliteitshandboek.

Informatiebeheer

Onze professionals weten veel van hun vak en zijn breed inzetbaar. We werken bovendien met diverse partners en organisaties samen en daardoor leren we steeds bij. Zo profiteert uw organisatie ook voortdurend van onze groeiende kennis. U kunt altijd bij ons terecht voor tijdelijke ondersteuning en advies voor alle denkbare functies op het gebied van informatiebeheer en -veiligheid.