088-4723400 info@visiedosis.nl

Structuur en informatiebeheer bij digitaal of zaakgericht werken

We zijn specialist in het aanbrengen van structuur als het gaat om digitaal opslaan van informatie. Digitalisering heeft gevolgen voor uw informatiebeheer. Digitaal documenten archiveren, ook uw e-mail, vindt plaats bij opmaak of ontvangst van een document. Digitaal informatiebeheer is dan dominant ten opzichte van uw fysieke archivering. Het invoeren van een volledig digitale documentenhuishouding kan een flinke omslag voor uw organisatie betekenen. Wij verzorgen de implementatie van digitaal werken en met een informatiestructuur die is afgestemd op uw documentstromen. Daardoor blijft de impact van de omslag naar digitaal werken beperkt. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient. Met onze kennis en ervaring organiseren wij uw informatiestructuur en het informatiebeheer zodat deze aansluiten op uw informatiebehoeften en uw informatiearchitectuur.

Recordmanagement
De duurzaam te bewaren informatie dient te worden bewaard en te vernietigen documenten op tijd vernietigd. Recordmanagement betekent het inrichten en beheren van uw informatie. Daadwerkelijk betekent het, het uitvoeren van taken zoals het opslaan, het bewaren en beheren, het ontsluiten of (actief) leveren van informatie, en waar nodig, het overdragen, verplaatsen, verwijderen of vernietigen van informatie. Een niet alledaagse taak die zomaar binnen uw organisatie kan worden geborgd.
Wij kunnen u daarin ontzorgen en u kunt het beheer van uw informatie eventueel uitbesteden.

Kwaliteitsmanagement
Elke organisatie stelt kwaliteitseisen aan informatie- en archiefmanagement dat in overeenstemming is met haar verantwoordelijkheden en uitvoering van taken. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau moet daarom het informatiebeheer ingeregeld zijn. Aan de hand van een normenkader en een controleprotocol kan het informatiebeheer worden getoetst.Op alle drie de niveaus worden eisen gesteld aan het informatiebeheer, dat wil zeggen: de processen voor het opslaan, bewaren en beheren en ontsluiten of (actief) leveren en het waar nodig overdragen, verplaatsen, verwijderen of vernietigen van informatie. Onze medewerkers zijn opgeleid en hebben ervaring in het verzorgen van kwaliteitsmanagement op het gebied van informatiebeheer. Tevens verzorgen wij documenten zoals handboek vervanging en een kwaliteitshandboek.

Informatiebeheer.
Onze professionals onderscheiden zich in de markt op het gebied van kennis en inzetbaarheid. Door de onderlinge samenwerking met diverse partners en organisaties vindt er veel kennis uitwisseling plaats. Hiervan profiteert u mee als opdrachtgever omdat deze kennis ook direct binnen uw organisatie wordt gebracht en gedeeld. Voor alle denkbare functies binnen het vakgebied informatiebeheer kunt u bij ons terecht voor tijdelijke ondersteuning en advies. Onze professionals staan direct voor u klaar om u te ondersteunen en/of te adviseren op het gebied van informatieveiligheid.

Benieuwd wat VisieDosis voor uw organisatie kan beteken?

VisieDosis

VisieDosis is een betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor uw informatiebeheer. 

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Contact

Keurmeesterstraat 2
2984 BA Ridderkerk
088 4723400

KvK: 73339067
BTW: NL8594.70.374

VisieDosis is onderdeel van Uninova