088-4723400 info@uninova.nl

Werken volgens een informatiestructuurplan (working by design)

De hoeveelheid digitale informatie groeit exponentieel. Automatisering is de oplossing voor het verwerken ervan. Met ‘working by design’ brengen we uw toekomstige digitale documentstromen in beeld in een informatiestructuurplan. Dat plan biedt een overzicht van de digitale informatiestromen van uw organisatie.

Werken volgens een informatie- structuurplan (working by design)

De hoeveelheid digitale informatie groeit exponentieel. Automatisering is de oplossing voor het verwerken ervan. Met ‘working by design’ brengen we uw toekomstige digitale documentstromen in beeld in een informatiestructuurplan. Dat plan biedt een overzicht van de digitale informatiestromen van uw organisatie.

U kunt het informatiestructuurplan beschouwen als een plattegrond, een landkaart om te bepalen welke route u met uw informatie moet afleggen. De basis van het informatiestructuurplan biedt een overzicht met een beschrijving van de applicaties, informatieprocessen en de daadwerkelijke informatieobjecten met metagegevens. Met het informatiestructuurplan bieden wij u overzicht, zodat u daarmee beslissingen kunt nemen en veranderingen en verbeteringen verantwoord kunt doorvoeren.

Overzicht bieden

Waarom een informatiestructuurplan? Organisaties moeten zich kunnen verantwoorden voor hun handelen. Daarvoor zijn bewijzen nodig die authentiek en integer op een professionele manier zijn opgeslagen en worden beheerd. Het organiseren van de opslag van digitale informatie is complex.
De digitale infrastructuur is al snel niet meer overzichtelijk en – niet onbelangrijk – niet meer te beheren.
Vergelijk het met de metro in Tokyo. Het grootste, drukste en uitgebreidste openbaarvervoersysteem ter wereld, dagelijks gemiddeld door ongeveer 8 miljoen mensen gebruikt. Het organiseren van het vervoer van deze mensenmassa met een goede dienstregeling kan niet zonder een actueel overzicht van het metrostelsel, dat bestaat uit een netwerk van 13 lijnen, 109 km lang met 106 stations. Dit kun je vergelijken met de exponentiële groei van informatiestromen. Zonder overzicht wordt deze massa aan informatie niet op de juiste plek en niet op het juiste moment ter beschikking gesteld.

Op orde

Een informatiestructuurplan brengt en houdt de informatiehuishouding in brede zin op orde, door de processen te benoemen en de bijbehorende informatie vast te leggen op proces-, dossier- en documentniveau. Op die manier zijn duidelijke, richtinggevende kaders te formuleren voor de (ontwikkeling van de documentaire) informatievoorziening.
Benieuwd wat Uninova voor u kan betekenen bij het opstellen of implementeren van een informatiestructuurplan? Neem contact met ons op.