088-4723400 info@uninova.nl

Data verrijken met de Metadatabeheertool

Metadata aan uw informatie toevoegen maakt een goede werking van verschillende functionaliteiten mogelijk. Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen systemen en voorkomt oneigenlijk gebruik. Metagegevens maken het rangschikken op bruikbaarheid mogelijk. Tot slot zorgen metadata ervoor dat het beheer makkelijker wordt.

 

Data verrijken met de Metadatabeheer- tool

Metadata aan uw informatie toevoegen maakt een goede werking van verschillende functionaliteiten mogelijk. Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen systemen en voorkomt oneigenlijk gebruik. Metagegevens maken het rangschikken op bruikbaarheid mogelijk. Tot slot zorgen metadata ervoor dat het beheer makkelijker wordt.

 

Voor duurzame toegankelijkheid is het van belang de context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen te kennen. Metagegevens bieden dit inzicht. De metadatabeheertool van VisieDosis geeft betekenis, structuur en eigenschappen aan deze metagegevens en overerft ze aan de informatieobjecten binnen uw informatiesysteem. Het zorgt voor eenduidige metadata, vastlegging van waarden van deze gegevens in informatiesystemen en uitwisseling daarvan tussen een bron- en een doelsysteem. 

Makkelijker beheren

Door op processen de juiste metadata zoals bewaartermijnen toe te passen, kan met behulp van api’s vernietiging in specifieke vakapplicaties plaatsvinden. Vanuit het informatiebeheersysteem is het veel makkelijker om de selectie, bewaring en vernietiging in de diverse applicaties binnen een organisatie te organiseren. Daarbij worden de AVG-regels toegepast op alle informatie en documenten die binnenkomen of intern worden opgemaakt en verzonden. De te bewaren informatie kan daarnaast aan de hand van het proces direct geautomatiseerd in de recordmanagementmodule worden gearchiveerd.

Snel en eenvoudig

Wat maakt de metadatabeheertool VisieDosis zo uniek? Of het nu gaat om een toepassingsprofiel volgens een richtlijn die wordt beschouwd als een metagegevensschema zoals vermeld in een archiefregeling, of om een bedrijfsspecifiek metagegevensschema – de Metadatabeheertool is snel en eenvoudig aan te passen aan de informatie binnen uw organisatie. De metadata zijn slechts met enkele handelingen in de metadatastructuur toe te voegen of te verwijderen. Het toevoegen van metagegevens kan zowel tijdens het proces plaatsvinden, als bij opmaak of ontvangst van de informatie. Het verrijken van de informatieobjecten na afronding van het proces behoort ook tot de mogelijkheden. Op die manier wordt altijd aan de standaarden van het basismodel voor record-metagegevens TMLO (Toepassing Metadata Landelijke Overheid) of MDTO (Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) voldaan.

Informatie wordt transparant en toegankelijk gemaakt en voorzien van de correcte metadata voor het optimaliseren van het zoeken en raadplegen van informatie. De metadata worden op intelligente wijze toegekend en overgeërfd vanuit de metadatamodule op alle aggregatieniveaus zoals zaaktype, dossier en documenten. Met behoud van de authenticiteit en integriteit.