088-4723400 info@uninova.nl

Audiovisuele verslagen en notulen vastleggen in VisieDosis

Digitale vergaderingen archiveren werkt superefficiënt met de digitale vergadermodule van VisieDosis. De agenda wordt digitaal opgesteld vanuit het documentmanagementsysteem. Documenten, e-mails en/of spreadsheets kunnen vanuit het DMS aan de agenda worden toegevoegd. Het uploaden van documenten en het beschikbaar stellen van de vergaderstukken in de vergadermodule VisieDosis is gebruiksvriendelijk, simpel en doeltreffend.

Snel en direct

Besluitvorming, notuleren en aanvullende schriftelijke communicatie vindt vervolgens online plaats. Zonder tussenkomst van koppelingen wordt de besluitvorming snel en direct in het documentmanagementsysteem verwerkt. De gemaakte afspraken en besluiten zijn direct voor iedereen beschikbaar en eenvoudig na te lezen. Hierdoor bespaart u veel tijd en uw organisatie werkt bovendien een stuk efficiënter.

Audio en video

De digitale vergadermodule van VisieDosis biedt bovendien de optie om de verslaglegging aan te vullen met audio- of videonotulen van uw vergaderingen. In dit digitale tijdperk wordt het bestuurlijke besluitvormingsproces en de daarbij behorende verslaglegging zo volledig mogelijk en pragmatisch vormgegeven.

Bij overheidsorganisaties vallen audio- en video-opnamen of -verslagen onder de Archiefwet en moeten ze duurzaam worden gearchiveerd. Ook bij andere organisaties kan verslaglegging in de vorm van videonotulen met Jitsi, Zoom of Teams en het bewaren ervan, al dan niet met een bewaartermijn, nuttig zijn.

Direct beschikbaar

VisieDosis is zo snel dat uw vergaderstukken direct na afloop van de vergadering vanaf elke plek online beschikbaar zijn. Alle agendapunten, documenten en verslagen zijn in de beveiligde cloudomgeving locatieonafhankelijk 24/7 beschikbaar voor de deelnemers aan de vergadering en andere geautoriseerde belangstellenden.
Alles wat voor een vergadering nodig is, zit in het alles-in-een-systeem VisieDosis. Volledig en altijd up-to-date.
Is uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact op; wij laten u graag zien hoe VisieDosis werkt.